2011, ജൂൺ 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Four FriendS ഫോര്‍ ഫ്രണ്ട്സ്

Passenger പാസഞ്ചര്‍

Speed Track സ്പീഡ്‌ ട്രാക്ക്‌

2011, ജൂൺ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

Sahasram സഹസ്രം

NADAKAME ULAKAM നാടകമേ ഉലകം

Oru small family ഒരു സ്മോള്‍ ഫാമിലി